تخفیف ویژه!
کد شناسه :66093

جانمي جان!يك روز بدون مشق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جانمي جان!يك روز بدون مشق : آمليا بدليا خودش را حسابي توي دلتان جا مي كند! آمليا به مدير مدرسه مي گويد: اگر جاي او بود مي گذاشت بچه ها خودشان قوانين را انتخاب كنند. حالا قرار است دانش آموزان كلاس خواسته هايشان را بگويند و رأي گيري كنند. و بچه ها بايد از ميان خواسته هايشان، يك قانون هيجان انگيز را انتخاب كنند. آمليا مي گويد: جانمي جان! رأي گيري. و به طرف صندوق شيرجه مي زند... آمليا بدليا عاشق مدرسه بود، چون هر روز توي مدرسه شان اتفاق جالبي مي افتاد. يك روز صبح، خانم ادواردز به بچه ها گفت: آفرين، امروز همه تان حاضريد. او برگه حاضر و غايب را به آمليا بدليا داد و گفت:...