تخفیف ویژه!
کد شناسه :66070

مقاومت مدني و سايست قدرت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مقاومت مدني و سايست قدرت : مقاومت مدني در نيم قرن گذشته از جنبش حقوق مدني آمريكا و جنبش سال 1960 چكسلواكي گرفته تا آنچه به نام "انقلاب هاي رنگي" در اروپاي شرقي ناميده شد و "جنبش راهبان" برمه در سال 2000 مشخصه بازار سياست بين المللي شده است. ما بر اين باوريم كه پديده كنش بدون خشونت، شايسته مطالعه اي است بيش از آنچه تاكنون شده و بايد اين موضوع در زمينه روابط بين المللي، سياسي و تاريخي معاصر به شكلي مقايسه پذير و گسترده تر آزموده شود. هر فصل از كتاب به وسيله نويسنده مستقلي با ديدگاه، سبك كار و علائق مخصوص خودش نوشته شده است. در شروع پروژه فهرستي شامل هفده پرسش به نويسندگان ارجاع داده شد و...