تخفیف ویژه!
کد شناسه :65972

خانه لهستاني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب خانه لهستاني : بخشي از كتاب: ?همه‌ي مستأجرهاي خانه‌اي كه ما توش زندگي مي‌كرديم مثل ماندار بودند، ولى دست‌كم بيشترشان يك مرد داشتند. توي آن خانه، مادر من بود كه شوهر نداشت و خاله پري. مادام و نصيبه خانم و بانو هم كه پير بودند. بقيه‌ي زن‌ها شوهر داشتند، يعني بهجت خانم، ثروت خانم كه برعكس اسمش فقير بود و مريم خانم، مادر مسعود و محمد كه ما به‌ش مي‌گفتيم ممل و عزت خانم كه برعكس اسمش عزتي نداشت و مدام از شوهرش كتك مي‌خورد و همدم خانم. همدم خانم هم از شوهرش كتك مي‌خورد. قاسم‌آقا شوهر همدم خانم توي يك سلماني كار مي‌كرد و بعضي جمعه‌ها اگر هوا خوب بود، توي حياط، موهاي مردهاي خانه و ما بچه‌ها را كوتاه مي‌كرد. مرد بدي نبود، ولي دست بزن داشت. قاسم‌آقا پدر فريدون بود. فريدون بهترين رفيقم بود و بيخ ديواري‌اش حرف نداشت. ما دور از چشم مادرم بيخ ديواري بازي مي‌كرديم. مادرم از بيخ ديواري بدش مي‌آمد و مي‌گفت بازي لات‌هاست. مادرم از لات‌ها خوشش نمي‌آمد، برعكس خاله پري كه توي زندگي‌اش عاشق يك لات شده بود. لات خاله پري با لاتي كه ما مي‌شناختيم، فرق داشت. لات خاله پري آن لاتي كه ما توي كوچه و خيابان مي‌ديديم نبود، يا دستكم خودش اين طور خيال مي‌كرد و...