تخفیف ویژه!
کد شناسه :65969

هتلي ها و عامدانه، عاشقانه، قاتلانه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هتلي ها و عامدانه، عاشقانه، قاتلانه : ... در پس اين نمايش صداي شاعري مي آيد كه تباهي و بي خبري دنيايي را ملامت مي كند كه مي داند دستش به جايي نمي رسد، مثل شخصيت هايش... احضار خاطرات دهه ي هفتاد بر بستر روايتي دراماتيك: هتلي ها ، يك درام رئاليستي مدرن و يكي از نادر آثار ملي معاصر ما در حوزه ي درام و نمايش است كه با احساس تعهد و دركي عميق نسبت به وظيفه و نقش هميشگي و بعضا فراموش شده ي تئاتر در فراهم كردن فضاي گفت و گو، نه تنها ميان صحنه و مخاطب كه در گسترده ي اجتماعي و ملي پديد آمده و در فضاي كنوني حاكم بر صحنه هاي تئاتر ما، به عنوان نمونه اي راه گشا قابل برسي و مطالعه است و ...