تخفیف ویژه!
کد شناسه :65967

با معرفت ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب با معرفت ها : بخشي از كتاب- خدا، كه رنجو راحتش نعمته- تو شادي و مصيبتش حكمته- خدا، خدا كه جون به بنده ها داد- بدي براي بنده ها نمي خواد- لطف و صفا داره دهات و شهرش- خدايي كه قشنگه لطف و قهرش- خداي آسمون، خداي آدم- خداي كل كائنات عالم- براي اون كه اهل سوز و سازه- درهاي رحمتش هميشه بازه- تو عالم از چرنده و پرنده و...