تخفیف ویژه!
کد شناسه :65957

اصن يه وضي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اصن يه وضي : بخشي از كتاب- كاخ گلستان چسبيده به ميدان ارگ است. ديروز هنگامي كه داشتم ازكاخ خارج مي شدم شنيدم پسري به پدرش مي گفت: ديدي بابا ناصرالدين شاه چطور زندگي مي كرده، اصن يه وضعي. با خودم گفتم اين شاه گور به گور شده بعد از اين همه سال هنوز براي بچه مردم بدآموزي دارد و...