تخفیف ویژه!
کد شناسه :65944

درخت زيباي من

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درخت زيباي من : بخشي از كتاب- دست در دست هم، بدون هيچ عجله اي، درخيابان قدم مي زديم. توتوكا به من راه و رسم زندگي مي آموخت. من هم خيلي خوشحال بودم چون برادر بزرگ ترم دستم را گرفته بود و چيزهايي يادم مي داد. چيزهايي بيروناز خانه را يادم مي داد. چون در خانه خودم به تنهايي كشف مي كردم و مي آموختم و...