تخفیف ویژه!
کد شناسه :65816

داستانهاي شاهنامه(56)دژ جاودان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب داستانهاي شاهنامه(56)دژ جاودان : هر كشور و سرزميني به شكلي خود را به جهان معرفي مي كند. ايران نيز از گذشته هاي دور تا اكنون خود را با شاهنامه معرفي كرده است. چرا كه شاهنامه يكي از بزرگترين حماسه هاي جهان است. و ما ايرانيان نيز در عرصه زبان پارسي و فرهنگ ايراني وامدار تلاش بي دريغ فردسي، حماسه سراي بزرگ ايران و جهان هستيم... كيكاووس ، پادشاه ايران زمين، پير و پيرتر مي شد. او در انديشه كسي بود كه او را جانشين خود كند. از سويي فرزندش فريبرز بود كه سالها در كنارش زندگي كرده بود و از سوي ديگر، كيخسرو فرزند سياوش و نوه كيكاووس بود كه زندگي بسيار پيچيده اي داشت ...