تخفیف ویژه!
کد شناسه :65790

داستانهاي شاهنامه-گشتاسب و اسكندر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب داستانهاي شاهنامه-گشتاسب و اسكندر : شاهنامه همه از رزم سخن نمي گويد كه از عشق نيز سخني دارد، آن هم به زيبا ترين و لطيف ترين شكل آن. آن گاه كه حكيم توس قصه بيژن و منيژه را ساز مي كند، آن چنان توصيفي دارد از عشق و عواطف لطيف آن و عالم عاشقانه كه در مي يابيم شاعري نقاش و طبيعت گرا چون منوچهري را توان ايستادن در برابر او حتي در اين عرصه نيز نيست. نگاه كنيد: "شبي تيره روي شسته به قير... نه بهرام پيدا نه كيوان، نه تير". شاهنامه مكتب انسانيت است، درس مردمي مي دهد، درس اخلاق، شرافت انسان، درس جداسازي نيك از بد...