تخفیف ویژه!
کد شناسه :65789

اقتصاد سياسي و خط مشي گذاري عمومي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اقتصاد سياسي و خط مشي گذاري عمومي : رويكرد اقتصاد سياسي ، تلاشي است براي دستيابي به نگاهي تا حد امكان همه جانبه در تبيين و توضيح خط مشي گذاري در يك كشور. اين رويكرد مي كوشد تا با در نظر گرفتن سه دسته از متغير ها(ساختار و كاركرد هاي حكومت، نيرو هاي اجتماعي و نظام و فن آوري اقتصادي) چرايي و چگونگي شكل گيري، اجرا و ارزيابي خط مشي هاي عمومي را توضيح دهد. دستيابي به هدف اقتصاد سياسي از لحاظ نظري دشوار و در تطبيق با شرايط خاص يك كشور به ناگزير با احتياط بسيار همراه است. اين كتاب گامي است در اين مسير...