تخفیف ویژه!
کد شناسه :65742

به عقب نگریستن اورفئوس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب به عقب نگریستن اورفئوس : چکیده: در میان قهرمانان یونان باستان، او بیش از همه‌ی آن‌ها روح هنرمند مدرن خود ر ا در خود دارد. او معتقد بود با نیروی هنر می‌تواند با مرگ مقابله کند. اینکه او به این می‌اندیشد که به سرزمین مردگان در زیر‌زمین برود، به جهنم هادس، و از آنجا اورودیکه را برگرداند، دو چیز مهم در روح شاعران هر دوره و زمانه‌ای را برجسته می‌سازد که عبارتند از تسلیم نشدن به واقعیت و نبرد با مرگ، به وسیله هنر و...