تخفیف ویژه!
کد شناسه :65712

نگاهي تازه به شيوه توليد زمين داري در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نگاهي تازه به شيوه توليد زمين داري در ايران : اين كتاب جستاري ست درباره ساختار اقتصادي و سياسي ايران در دوران چيرگي خلافت عربي/اسلامي و دوران چيرگي مغولان. اين كتاب بر پايه نگرش اقتصاد سياسي و گفتمان متدولوژيك "شيوه توليد" نوشته شده و در پي نشان دادن آنست كه ساختار اقتصادي يا شيوه چيره در ايران از دوران هخامنشيان تا آستانه برآمدن صفويان و به ويژه در دوران خلافت اسلامي، يك شيوه توليد فئودالي يا زمين دارانه بوده است...