حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :65509

اریکه شیشه ای-مجموعه سریر شیشه ای جلد اول بخش اول

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب اریکه شیشه ای جلد اول بخش اول : بخشی از کتاب- پس از یک سال بردگی در معادن نمک انداویر، سلینا ساردوئین، به اینکه نگهبانان همه جا او را در غلو زنجیر و با نوک شمشیر بر کمرش همراهی کنند عادت کرده بود. بیشتر هزاران برده ی زندانی در معدن همین وضع را داشتند، هرچند نسبت به سایرین همیشه یک دوجین سرباز اضافه سلینا را به داخل وبیرون معدن همراهی می کردند و...