تخفیف ویژه!
کد شناسه :65304

پتش خواگر-بر بنيادهاي هستي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پتش خواگر-بر بنيادهاي هستي : پيتَوُنَ غرق در فكرهايش گام برداشت و زير نوركم رمق ماه زمزمه كرد: گفتي اسم آن پسرك چه بود؟ زُروان داد با آهسته‌ترين صدايي كه از حلقوم خَش‌دارش بر مي‌آمد گفت: آراستي! اما فكر نكن كه پيدا كردن و به چنگ آوردنش از دست آن گوي ديوانه آسان است. جادوگر جواب داد: خوب حواست را جمع كن و به من بگو آيا چيز ديگري مانده كه من ندانم؟و...