تخفیف ویژه!
کد شناسه :65241

درآمدي بر فلسفه كانت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درآمدي بر فلسفه كانت : اي كتاب شرح موجزي از معرفت‌شناسي و فلسفة‌اخلاق كانت است. نويسنده با محوريت انقلاب‌كپرنيكي كانت كوشيده است اهميت تلاش‌هاي وي براي تعيين حدود معرفت بشر و تبيين ‌بنياد‌هاي عقلاني اخلاق را براي خوانندگان روشن كند. شرح جذاب نقد‌هاي كانت بر متافيزيك سنتي يكي ديگر از نكات برجستة اثر حاضر است. اندرووارد استاد فلسفه در دانشگاه يورك انگلستان است و...