تخفیف ویژه!
کد شناسه :65238

آشنايي با فلسفه تحليلي زيباشناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آشنايي با فلسفه تحليلي زيباشناسي : علي‌رغم حضورفراگير دلبستگي‌هاي زيباشناختي در زندگي انسان، وقتي سخن از تأمل درباره حكم و تجربه زيباشناختي به ميان مي‌آيد، اموري اسراراميز و حتي تا حدي ناسازنما به نظر مي‌رسند. چه چيز خصلت ويژه تجربه زيبا شناختي را تبيين مي‌كند؟ چگونه حكمي به زيباي يك ابژه، مي‌تواند در عين حال(كه به نظر هم اين‌گونه مي‌آيد) خبر از واقعيتي در مورد آن دهد و احساس سوژه را نيز بيان دارد؟ به چه دليل به خودمان زحمت بحث در باب مزاياي زيباشناختي ابژه‌ها را مي‌دهيم، با توجه به اينكه به نظر مي‌رسد هيچ راهي براي حل چنين اختلافاتي وجود ندارد؟ زيبايي چگونه چيزي است؟ انديشيدن به مفهوم هنر نيز به شكل مشابهي از خود گونه‌اي عدم وضوح‌فلسفي بروز مي‌دهد و...