تخفیف ویژه!
کد شناسه :65193

سرمگس13-مگس خورخوره

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سرمگس13-مگس خورخوره : فكر مي‌كني مگس‌ها حشره‌هاي‌موذي و اعصاب‌خرد‌كني هستند؟ فكر مي‌كني تنها كاري كه بلدند اين است كه ويز‌ويز كنند و وقتي خوابيده‌اي، موي‌دماغت بشوند؟ هيچ فكر مي‌كردي مگس‌ها مي‌توانند باهات دوست بشوند؟ پسري بود كه توي خانه مگس نگه مي‌داشت. اسمش را گذاشته بود سَرمگس. سَرمگس بلد بود اسم پسر را بگويد: ويززز! اگه يك مگس خو‌رخوره نصفه‌شب بيايد به اتاقت چه‌كار مي‌كني؟ يك مگس ترسناك اندازه يك غول‌گنده‌بك! يعني ويززز و سَرمگس مي‌توانند از پسِ خورخوره بر‌بيايند؟