تخفیف ویژه!
کد شناسه :65181

مامان، صداي چيه؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مامان، صداي چيه؟ : اهميت آموزش حفظ‌محيط‌زيست به كودكان بر كسي پوشيده نيست. اين كه از همان دوران‌كودكي بياموزند محيط‌زيست چيست، چقدر اهميت دارد، چه خطرهايي محيط‌زيست را تهديد مي‌كند، چگونه مي‌توان از آن محافظت كرد، نقش هر يك از ما در تخريب و يا نگاهباني از محيط‌زيست چيست و مانند آن ... اين مسائل‎مهم براي كودكان‌و‌نوجوانان بايد غيرمستقيم، جذاب‌وخواندني بيان شود تا تأثيري عميق‌تر و ماندگارتر داشته باشد. كودكان در اين كتاب با آلودگي‌صوتي در شهرها آشنا مي‌شوند. آن‌ها در مي‌يابند كه در محيط پيرامونشان موجودات ديگري هم زندگي مي‌كنند كه به دليل ازدحام‌وشلوغي، نه ديده و نه شنيده مي‌شوند. آنها ياد مي‌گيرند كه بايد به محيط اطراف توجه كنند تا مي‌توانند از آن لذت ببرند و...