تخفیف ویژه!
کد شناسه :8397

44 قصه از هانس كريستين اندرسن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب 44 قصه از هانس كريستين اندرسن - در يکي از قصه‌هاي اين مجموعه به نام "شکوفه‌هاي سيب "حکايت خودبيني و غرور يک شاخه پر شکوفه درخت سيب است . اين شاخه زيبا را شاهزاده خانمي از درخت مي‌چيند و آن را در يک گلدان، پشت پنجره قصر مي‌گذارد. شکوفه‌هاي سيب از پشت پنجره، با خودپسندي به حال گل‌هاي زرد رنگ قاصدک باغچه تاسف مي‌خورند. از اين که گل‌هاي بي ارزشي هستند و در زير پا له مي‌شوند. اما خورشيد پر فروغ که نورش را از هيچ يک دريغ نمي‌کند، به شکوفه‌هاي سيب نشان مي‌دهد که گل‌هاي قاصدک نيز براي همگان زيبا هستند، زيرا شاهزاده خانم اندکي بعد با دسته گلي از گل‌هاي قاصدک به اتاق مي‌آيد و با احتياط بسيار آنها را کنار گلدان شکوفه‌هاي سيب قرار مي‌دهد و...