تخفیف ویژه!
کد شناسه :65141

فردوسي، سنت و نوآوري در حماسه سرايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فردوسي، سنت و نوآوري در حماسه سرايي : سرودها و حماسه هاي باستاني منظوم اند و شعر به همراه نثر بديع پرداخته طبع متفكر و قوه خيال سراينده است؛ اثار منظوم و منثور بديع را ادب ناميده اند. فعاليت هاي ادبي نيز مانند كاوش هاي علمي براي نيل به حقيقتي است كه از غايت كار روي موضوع خاصي حاصل مي شود و...