تخفیف ویژه!
کد شناسه :65121

من تكليف هايم را انجام ندادم چون ...

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب من تكليف هايم را انجام ندادم چون ... : بخشي از كتاب- چرا مشق هايت را ننوشتي؟ ننوشتم چون كه... يك هواپيما پر از ميمون نشست توي حياط. يك آدم آهني وحشي همه ي خانه مان را خراب كرد. جن ها تمام مدادهايم را قايم كردند. يك بشقاب پرنده يكهويي من را با خودش برد. تا نشستم سر درس و مشق، وايكينگ ها به ما حمله كردند و...