تخفیف ویژه!
کد شناسه :65073

از لنز تيره-داستان هاي آمريكايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب از لنز تيره-داستان هاي آمريكايي : اين رمان درباره‌ي كساني است كه براي آن‌چه كرده‌اند، شديداً تنبيه شدند. آن‌ها مي‌خواستند خوش بگذرانند، اما بيشتر كودكاني بودند كه در خيابان بازي مي‌كنند. آن‌ها يكي بعد از ديگري كشته مي‌شدند، زير اتومبيل مي‌رفتند، كشته يا نقص‌عضو مي‌شدند. مصرف مواد‌مخدر يك بيماري نيست، يك تصميم است، مثل اين‌كه تصميم بگيريد از جلوي يك اتومبيل در حال حركت كنار برويد. نمي‌توانيم آن را بيماري بدانيم، شايد خطا در تصميم‌گيري باشد. وقتي گروهي از مردم شروع به مصرف آن مي‌كنند، يك خطاي‌اجتماعي يا خطايي در سبك زندگي ايجاد مي‌شود. در اين سبك زندگي خاص شعار اين است:(شاد باش چون فردا مي‌ميري) اين رمان درباره اخلاقيات نيست، درباره‌ي طبقه متوسط نيست و نمي‌گويد آن‌ها اشتباه كرده‌اند كه به جاي تلاش و پيشرفت به بازي مشغول بودند، اين رمان فقط به پيامدها اشاره مي‌كند و...