تخفیف ویژه!
کد شناسه :65063

درس هايي درباره فلسفه تاريخ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درس هايي درباره فلسفه تاريخ : "فلسفه‌تاريخ" بيانگر الگوي هگل براي طرح‌اندازي تكامل‌تاريخي جهاني است. تكاملي كه به ناگزير و بنا بر ضرورت با انطباق بر مراحل خرد به فعليت مي‌رسد. تاريخ‎فلسفه، دروني‌ترين امر در تاريخ‌جهاني است. چند‌گانگي، چند‌لايگي و چند‌جانبگي رويداد‌ها و سير جريانهاي متنوع و به ظاهر تصادفي يا خودكامانه‌تاريخي، در حقيقت اثر‌گذاري جهت‌مند و غايت شناسانه‌ي خرد در واقعيت است. مرحله‌هاي صعودي و مختلف تاريخ، مرحله‌هاي زايش‌وتكوين آزادي است و قومهاي تاريخي لواي اين تكامل و فعليت يافتگي خرد را بر دوش مي‌كشند، ايفاي‌نقش مي‌كنند، مضمحل مي‌گردند و لذا به قوم بعدي براي وساطت در فعليت يافتن ضرورت مي‌رسند و...