تخفیف ویژه!
کد شناسه :64934

رازها(9)سفر به عصر دايناسور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب رازها(9)سفر به عصر دايناسور : دوره كرتاسه كه زماني يكي از تاريك ترين و ناشناخته ترين اعصار تاريخ زمين بود، اكنون مي رود كه به يكي از شناخته شده ترين ادوار دوران مزوزوئيك(همان دوران خزندگان) تبديل شود. دوره كرتاسه پاياني نيز به پايان مي رسد. نواحي سنگ واره خيز شواهد متعددي از تغييرات پوشش گياهي و تنوع جانوري در كرتاسه آغازين به دست ما داده اند. خلاصه آن كه بسياري از عنصر هاي شكل دهنده دنياي امروز ما در كرتاسه آغازين براي نخستين بار پديدار شدند و...