تخفیف ویژه!
کد شناسه :64934

رازها(9)سفر به عصر دایناسور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب رازها(9)سفر به عصر دایناسور : دوره کرتاسه که زمانی یکی از تاریک ترین و ناشناخته ترین اعصار تاریخ زمین بود، اکنون می رود که به یکی از شناخته شده ترین ادوار دوران مزوزوئیک(همان دوران خزندگان) تبدیل شود. دوره کرتاسه پایانی نیز به پایان می رسد. نواحی سنگ واره خیز شواهد متعددی از تغییرات پوشش گیاهی و تنوع جانوری در کرتاسه آغازین به دست ما داده اند. خلاصه آن که بسیاری از عنصر های شکل دهنده دنیای امروز ما در کرتاسه آغازین برای نخستین بار پدیدار شدند و...