تخفیف ویژه!
کد شناسه :64930

رازها(4)عصر وایکینگ ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب رازها(4)عصر وایکینگ ها : می گویند قانون بهتر از بی قانونی است. وجود امپراتوری رم در اروپا باعث نوعی نظم در قاره سبز شده بود. فروپاشی این امپراتوری نظم موجود را از بین برد و دورانی آغاز شد که قرون وسطی نام گرفت. سال ها اولیه قرون وسطی را مورخین عصر وایکینگ ها نامیده اند. عصری که از قرن هشتم تا یازدهم میلادی طول کشید و در آن دوره اقوام شمالی اروپا با نام وایکینگ ها تقریبا تمام قاره را زیر پا گذاشتند و موجی از وحشت را از روسیه تا اسپانیا همراه خود به جای گذاشتند و...