تخفیف ویژه!
کد شناسه :64853

قلمرو سخن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قلمرو سخن : مراد از "شناخت واژگان پارسي" مردود دانستن زبان‌هاي ديگر نيست. مستقل و بي‌نياز معرفي كردن يك زبان، در اين دنياي پهناور؛ انديشه‌اي پوچ و سخني نابخردانه است. گسترش روابط فرهنگي ميان ملت‌ها، شناخت زبان‌هاي بيگانه و مطالعه‌ي ادبيات آنان را بايسته مي‌داند؛ زيرا- خواسته يا ناخواسته زبان‌ها مرزها را مي‌شكافند و گام در سرزمين يكديگر مي‌نهند. پارسي زبانان، نيز ناگزيرند مانند ساير ملت‌ها، برخي از واژگان بيگانه را كه به اين زبان راه يافته‌اند بپذيرند و در اين ميان، آميختگي دو زبان پارسي و عربي را نمي‌توان ناديده انگاشت، در كتاب حاضر، همراه با شناخت دقيق واژگان سره پارسي، درباره‌ي آن دسته از لغت‌هاي عربي و برخي زبان‌هاي ديگر، كه به زبان پارسي گام نهاده?اند و پارسي زبانان، آن‌ها را به كار مي‌برند، نيز بحث شده است و...