تخفیف ویژه!
کد شناسه :64795

جنگ هاي صليبي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جنگ هاي صليبي : كتابي كه پيش روي شماست از ترجمه‌ي عربي آن برگردان شده است. مترجم عربي «دكتر السيد الباز العريني» استاد تاريخ قرون ميانه در دانشكده ادبيات دانشگاه قاهره از متخصصان و تاريخ پژوهان مشهور اين حوزه در جهان عرب است. در زمينه‌ي جنگ‌هاي صليبي علاوه بركتاب باركر، كتب «رانسيمان» و «ماير» را هم به عربي برگردانده است. تأليفاتي مثل المغول، المماليك، الدوله البيزنطيه، الفروسيه في مصر في عهد سلاطين المماليك و... را در كارنامه خود دارد. در احياء و تحقيق ميراث مكتوب هم نهايه الرتبه في طلب الحسبه از عبدالرحمن شيزري از اوست. در ترجمه فارسي بايد تأكيد كنم كتاب‌شناسي تحليلي جنگ صليبي از آخر كتاب به آغاز ترجمه منتقل شده است. خوانندگان محترم به اين نكته توجه كنند كه در متن ترجمه مراد از واژه‌ي «فرنگي» و «فرنگيان» همان «صليبيان» است. پيوست پايان نيز از آن مترجم عربي است كه عيناً برگردان شده است. با چاپ اين پژوهش منصفانه، در كنار ترجمه هاي متون قديمي و جديد از همين قلم كه با عنوان پژوهش‌هاي نوين جنگ‌هاي صليبي در هفت جلد به چاپ رسيده و كتاب ارزشمند پروفسور «توماس مادن» استاد كليسايي دانشگاه سن لويي آمريكا، ادبيات فارسي«تاريخ جنگ هاي صليبي» به حدي مطلوب رسيده باشد تا دانش‌پژوهان و دانشجويان بيشتر از گذشته بهره بگيرند و...