تخفیف ویژه!
کد شناسه :64527

قصه هاي كليله و دمنه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي كليله و دمنه : «كليله و دمنه» قصه‌ي انسان است و آنچه درون او مي‌گذرد. قصه آرزوها و تمنا و خواهشِِ دل است؛ قصه‌ي نيرنگ و حيله و دغلِ انسان هايي است كه به آن چه دارند راضي و خرسند نيستند و در طلبِ دست يافتن به بيشترين و بالاترين‌ها مي‌باشند. اما اين، همه قصه‌هايي كليله و دمنه نيست؛ در اين قصه‌ها، با فطرت پاك و سرشت زيباي انساني هم روبرو مي‌گرديم؛ قصه خوبي‌ها و مهرباني‌ها و آدميت نيز، در كليله و دمنه، به تصوير كشيده است. در يك كلام، قصه‌هايي «كليله و دمنه» قصه‌ي زندگي است با تمام چهره‌هايي مختلف و گوناگون آن هرچند كه اين قصه‌ها از زبان حيوانات بيان شده است؛ اما جاي پاي انسان و خصوصيات انساني، در تمام زواياي قصه‌ها مشاهده مي‌گردد. كتاب «كليله و دمنه» ابتدا از زبان سانسكريت (هندي قديم) به فارسي ميانه (زبان پهلوي ساساني) ترجمه گرديد. سپس به وسيله‌ي عبدالله بن المقفع به عربي ترجمه شد. براي نخستين بار به فرمان نصربن احمد به نثر دري و در خاتمه از روي همان ترجمه به وسيله‌ي رودكي به شعر پارسي درآمد و...