تخفیف ویژه!
کد شناسه :64399

من مي توانم شما را لاغر كنم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب من مي توانم شما را لاغر كنم : اخيراً در جريان يك بررسي جامع مشخص شده كه برنامه‌هاي رژيم غذايي روي كمتر از ده درصد از مردم تأثير مي‌گذارد و ديگر اينكه بيشتر كساني كه از رژيم غذايي لاغري پيروي مي‌كنند، پس از قطع برنامه غذايي لاغري از آنچه بوده اند فربه‌تر مي‌شوند. رژيم هاي غذايي صرفاً نشانه هاي مسئله نيستند، بلكه بخش مهمي از دلايل به وجود آمدن آن به شمار مي‌آيند. به اعتقاد من براي حفظ سلامتي مردم، كنارگذاشتن رژيم‌هاي لاغري حتي از ترك سيگار مهم‌تر است. در كتابي كه هم اكنون مي‌خوانيد، آخرين يافته‌هاي علمي درباره كم كردن وزن درج گرديده است. تاكنون صدها هزار نفر توانسته‌اند با رعايت اصول مندرج در اين كتاب از وزن بدن خود بكاهند. به خصوص در اين كتاب فصلي به مسئله‌ي خود تخريبي اختصاص يافته كه دقت نظر در آن را قوياً توصيه مي‌كنم جدا از مطالب علمي، در كتاب به سرگذشت كساني اشاره شده كه با رعايت اصول مندرج در آن با موفقيت از وزن خود كاسته‌اند و...