تخفیف ویژه!
کد شناسه :64385

و باز هم سفر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب و باز هم سفر: بخشي از كتاب- شوكا روزهاي زيادي تك و تنها در جاده بود. با خوشحالي راه مي رفت. به همه جا سر مي كشيد. با روستايياني كه مي ديد دوست مي شد. پيش آن ها كار مي كرد، در خانه هاي شان مي خوابيد و بعد به راه خود ادامه مي داد. تقريبا فراموش كرده بود كه چند روز در راه بود. به نظر مي رسيد حتي از يك ماه هم گذشته بود و...