تخفیف ویژه!
کد شناسه :64383

تام گيتس(6)جايزه خيلي خفن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تام گيتس(6)جايزه خيلي خفن : بخشي از كتاب- اين ستاره ي دانش آموز نمونه يك مدل است كه مال من نيست. مال ماركوس ملدرو است. من زير ميزم پيدايش كردم و آن را برداشتم. او هنوز متوجه نشده كه آن را گم كرده. حتما مدال از روپوش مدرسه اش افتاده است. مي خواهم آن را بهش پس بدهم(يك روزي). آقاي فولدرمن مدال دانش آموز نمونه را به ماركوس داد و...