حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :8299

به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن(1)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن(1) : تنها عملی که هرگز فکر نمی کردیم دست به اقدام آن بزنیم، این بود که کتابی بنویسیم که در آن چگونگی مهارتهای ارتباطی با فرزندان را برای پدران و مادران شرح بدهیم. ارتباط بین والدین و فرزندان امری بسیار شخصی و خصوصی است. اعتقاد به این که به هر فرد شیوه ای عرضه کنیم تا بتواند از طریق صحبت با فرزندانش رابطه هرچه نزدیکتری برقرار کند، به نظر ما صحیح نمی آمد و...