تخفیف ویژه!
کد شناسه :64268

دايره اول

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دايره اول : تاكنون مردم به تكثير ديدگاه نادرستي داشتند و نگران بودند كه اين موضوع رونق يابد. آنها حاميان خود و اعضاي گروه خود را به دليل دستيابي به دست آورد‌هاي نامطلوب سرزنش مي‌كردند. اما آن موضوع نمي‌توانست به درستي مسئله اصلي را نشان دهد. مسئله اصلي اين بود كه تكثير مي‌تواند به گونه‌اي بر سازمان ما و مدلسازي رفتار آن تأثير بگذارد. هر چه بيشتر به اين موضوع مي‌انديشيم، معناي بيشتري مي‌يابد و...