تخفیف ویژه!
کد شناسه :64191

چشم هاي ليندا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چشم هاي ليندا : بخشي از كتاب- بهار در راه بود. قله هاي كوه ها هنوز زير انبوه برف بودند و بعضي وقت ها پشت پرده اي از مه غليظ پنهان مي شدند. اما كوه هاي كم ارتفاع و دامنه هاي تپه ها كم كم از زير برف زمستاني سر بيرون مي آوردند و گرماي خورشيد را در پيكرشان احساس مي كردند. فقط درخت هاي هميشه سبز هنوز شاخ و برگ داشتند و...