تخفیف ویژه!
کد شناسه :8268

سلوك الملوك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سلوك الملوك : در طرح كتاب و تنظيم ابواب و تقسيم بندي مسائل و بيان وظايف و حدود اختيارات مسئوولين قضائي و مالي و غيره مولف بيش از همه به كتاب احكام السلطانيه ماوردي نظر داشته است. در اينجا بايد خواننده را برحذر داريم تا گمان نبرد كه همه مطالبي كه در اين كتاب يا در كتبي ديگر از اين قبيل مي بيند عينا گزارش از واقعياتي است كه لااقل در عصري از اعصار در جهان اسلام جريان داشته و...