تخفیف ویژه!
کد شناسه :63526

تن و تنهايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تن و تنهايي : بخشي از كتاب- ناگهان پي مي بريم رابطه مان با حقيقت واقعي نيست. در حبابي زنداني شده ايم. ناگهان درمي يابيم زمان ما با زمانه مان يكي نيست. آن ها از جنمي ديگرند و ما حاصل اتفاق هايي كه اولي اش تولدمان بوده. اين كه براي آمدن يك كودك ريشه بكشند خانه و حياط را، يا بي آن كه منتظرش باشند آمدنش رنجي به رنج هاي ديگر اضافه كند، فرق دارد و...