تخفیف ویژه!
کد شناسه :63478

گفتمان عقب ماندگي نزد روشنفكران ايراني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گفتمان عقب ماندگي نزد روشنفكران ايراني : كتاب حاضر حاصل پژوهشي درباره ديدگاه روشنفكران ايراني در ارتباط با مساله عقب ماندگي در ايران است. در دهه هاي اخير كتاب هايي تحت عنوان؛ ما چگونه ما شديم، زوال انديشه سياسي در ايران، چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت و چرا عقب مانده ايم به چاپ رسيده است و...