تخفیف ویژه!
کد شناسه :63173

آشنايي با نشانه شناسي اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آشنايي با نشانه شناسي اجتماعي : در بخش اول، به بحث از اصولي پرداخته شده است كه نشانه شناسي اجتماعي را در حوزه ي نظريه و عمل نشانه شناسي، رويكري جديد و متمايز مي سازد. در مواقع لزوم، مفاهيم و روش هاي نشانه شناسي اجتماعي در مقايسه با مفاهيم نشانه شناسي ساختارگرا قرار مي گيرد.نشنانه شناسي اجتماعي نظريه اي محض و حوزه اي كامل و مستقل نيست و...