تخفیف ویژه!
کد شناسه :62881

كاركرد ابهام در فرآيند خوانش متن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كاركرد ابهام در فرآيند خوانش متن : هر انديشه اي براي انتقال به ديگري به دو شكل گفته و نوشته جنبه عيني پيدا مي كند. گفته مربوط به زماني است كه گوينده و مخاطب هر دو حضور دارند اما نوشته با اين كه مي تواند در حضور مخاطب عينيت پيدا كند، غالبا مربوط به زماني است كه مخاطب حضور ندارد و...