تخفیف ویژه!
کد شناسه :62874

مدرنیته سیاسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مدرنیته سیاسی : مدرنیته را باید جزو آن دسته واژه های جادویی دانست که به یاری شان توانسته ایم از سده ی نوزدهم به این سو خود را متمایز شنان دهیم. آری، واژه ی مدرنیته همواره ما را افسون و وسوسه کرده است. تاوان چنین اقبالی این بود که حضور همه جانبه ی این واژه رفته رفته به محوشدگی درون مایه ی آن در بیش تر کاربردهایش انجامید و...