تخفیف ویژه!
کد شناسه :62854

كارگرداني نمايشنامه به زبان ساده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كارگرداني نمايشنامه به زبان ساده : اين نمايشنامه در رديف نمايشنامه هاي مشخصي بود مانند روياي نيمه شب تابستان شكسپير كه شامل عناصر جهان ناشناخته مي شد و تعداد زيادي نمايشنامه هاي روايي غيرغربي كه ريشه در اسطوره و جهان ارواح داشتند. اين تغيير در منظره ي جهاني نه تنها در عناصر مكمل طرح و صحنه پردازي ظاهري صورت گرفت، بلكه خود تكنيك بازي را از شكل هاي رسمي و تشريفاتي و روايي مجلسي، به يك شكل بيروني و عيني خلاقه تبديل كرد و...