تخفیف ویژه!
کد شناسه :62381

بايد بروم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بايد بروم : داستان من، داستان مردي است كه بايد برود. اين را من گفتم. به خودم گفتم. كنار ديوار سيماني بود كه گفتم. شكاف داشت. هوا داغ بود. مارمولك ها در شكاف ها بودند. عفريته خنديد. نه، قهقهه زد. گفتم: بس كن كثافت. ولي قهقهه زد. بلندتر قهقهه زد. مارمولك ها ناگهان تكان خوردند. ترسيدند. و من رفتم. و عفريته باز هم قهقهه زد و...