حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :62101

بیندیشید و ثروتمند شوید

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید : حقیقتا افکار مانند اشیا هستند و هنگامی که با هدف، پشتکار و اشتیاق شدید برای تبدیل به ثروت و سایر موضوعات مادی عجین می شوند، ابزاری قدرتمند خواهند بود. ادوین سی بارنز، صحت و سقم این موضوع که مردم واقعا فکر می کنند و ثروتمند می شوند را بررسی کرد. کشف او به یک باره محرز نشد. این کشف ذره ذره به ثمر نشست و...