تخفیف ویژه!
کد شناسه :62073

اتاق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب اتاق : بخشی از کتاب- امروز پنج ساله شدم. دیشب وقتی برای خوابیدن به جا رختی رفتم چهار ساله بودم، اما وقتی در تاریکی توی رختخوابم بیدار شدم پنج ساله شدم. طلسم و جادو. قبلش سه ساله بودم، قبلش دو، قبلش یک، و قبل تر صفر. کمتر از این هم هست؟ مامان بدنش را کش می دهد و می پرسد: - هوم؟ و...