تخفیف ویژه!
کد شناسه :62025

نامه های روسیه-روسیه در 1839

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب نامه های روسیه-روسیه در 1839 : بخشی از کتاب- کوستین مرد تبعیدها و دربه دری هاست: تبعید تاریخی خانواده بزرگ سر از دست داده نظام قدیم، که با پیش آمدن انقلاب و استقرار نظم جدید از بازی کنار گذاشته شد؛ تبعید اخلاقی مردی که، با شکوهی درخور یک نجیب زاده بزرگ، محکوم به رعایت آداب و رسومی ست که خود همواره آن ها را عیب تلقی کرده و....