تخفیف ویژه!
کد شناسه :62002

قصه های با پدر و مادر(1)چگونه پدر و مادر خود را تربیت کنیم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب قصه های با پدر و مادر(1)چگونه پدر و مادر خود را تربیت کنیم : بخشی از کتاب- به گمانم جای عجیب و غریبی آمده ام. امروز اولین روزی بود که به مدرسه ی جدید می رفتم. اول کاری خوردم به پست پیر زهواردررفته ای که می گفت مدیر مدرسه است. این بابا قدش یک متروهشتاد سانت است و ابروهای پاچه بزی دارد و...