تخفیف ویژه!
کد شناسه :61735

جرات داشته باش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب جرات داشته باش : بخشی از کتاب- با این که کوچک هستم، اما می‌توانم سرم را بالا بگیرم و از وجود خودم راضی باشم. گاهی بله گفتن جرات می‌خواهد. حرف کسی را که به او اعتماد دارم، گوش می‌کنم. وقتی کسی تشویقم می‌کند کاری بکنم که ممکن است به دیگران صدمه بزند و من آن کار را انجام نمی‌دهم، جرات به خرج داده‌ام. من جراتش را دارم که بگویم نه و...