تخفیف ویژه!
کد شناسه :61731

گزینه اشعار سیمین بهبهانی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گزینه اشعار سیمین بهبهانی : بخشی از کتاب- پنجره ها بسته اند- عشق پدیدار نیست- دیده ی بیدار هست- دولت دیدار نیست- یار چو بسیار بود- دل سر یاری نداشت- دل سر یاری گرفت- لیک دگر یار نیست- روی پری وار بود- آینه اما نبود- آینه اکنون که هست- روی پری وار نیست- زلف سیه کار من- بس که گرفتار سوخت- توده ی خاکسترش- ماند و خریدار نیست و...