تخفیف ویژه!
کد شناسه :61704

عمو سبدی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب عمو سبدی : بخشی از کتاب- زنگ مدرسه به صدا درآمد. هنوز صدای زنگ تمام نشده بود که فریاد شادی بچه ها و صدای گام های شتابان آن ها در راهرو و حیاط مدرسه پیچید. وقتی از در حیاط مدرسه بیرون ریختند، عده ای یک صدا فریاد زدند: فتیله، فردا تعطیله... فتیله، فردا تعطیله ... و بعد همه یک صدا گفتند: امروز پنجشنبه... فردا جمعه و...