تخفیف ویژه!
کد شناسه :61576

تمام راه پر است از چراغ چشمانم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تمام راه پر است از چراغ چشمانم : بخشي از كتاب- مي آيم از جايي كه حتا نان ندارد- چيزي به غير از آينه- قرآن ندارد- تا آفتاب از شرق مي تازد سوي غرب- در ما دويدن هاي ما امكان ندارد- سر دارد و سودا هزاران بار اما- در سر نشان از صورت سامان ندارد- چون سايه مي آيم به دنبال خيالت- گم راهي ام را باد سرگردان ندارد و...